STERILITET

Vi på Barbarella Bodypiercing arbetar efter riktlinjer satta av ASAP och APP.

Alla våra nålar, smycken och instrument är sterilförpackade i vårt egna sterilrum.

Vår autoklav sporprovstestas varje månad.

Alla nålar används en gång och endast en gång per kund, sedan kasserar vi dem i speciella containers för skärande och stickande föremål.