SKIN REMOVAL

Skin Removal, eller Skin Peeling som det även kallas, är en form av scarification där man tar bort vissa områden av huden, istället för att endast göra enkla linjer.

Procedur

Som med cutting används skalpeller. För att ta bort en del av huden skapas först konturerna som vid en vanlig cutting, för det som skall tas bort men inte lika djupt. Sedan lyfts det markerade området upp med hjälp av t.ex. en peang och dras bakåt samtidigt som man skär mot botten för att frigöra huden från det underliggande lagret.
Det är inte att rekommendera att ta bort stora delar av hud då huden faktiskt är vår första barriär mot omvärlden. Det är extremt viktigt att följa den eftervård din artist finner mest lämplig för att uppnå önskat resultat.

Historik

Generellt sägs den spanska artisten Toro vara upphovsman till denna teknik, medan artister som Ryan Oulette och Brian Decker har utvecklat tekniken till en mycket populär form av kroppsmodifikation.

Removal - 4 dagar  Removal - 12 dagar  Removal - 2 månader

Sayagata cutting

Vidare till Eftervård ->