A.P.P. & A.S.A.P.

logo_appA.P.P.  – Association of Professional Piercers är en internationell, icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida viktig information som rör hälsa och säkerhet relaterat till piercing, piercers, vårdinformatörer och till allmänheten.

För att bli medlem i A.P.P. måste en piercer skicka in detaljerad information om de arbetssätt rörande hälsa, säkerhet och smittospridning som de arbetar efter. Denna information gås sedan igenom av A.P.P. för att avgöra om piercern möter de hälso- och säkerhetsstandards satta av organisationen.
Utöver detta måste piercern skicka in information, däribland en filmad rundtur av studion, som dokumenterar studion där de arbetar. Detta för att hjälpa till att avgöra så att studions planlösning är lämplig.

Medlemskap i A.P.P. är inte en bekräftelse på de tekniska kunskaperna en piercer besitter, men det visar dock på att piercern arbetar efter hälso- och säkerhetsstandards utformade för att förhindra spridningen av sjukdomar och smittospridning.

ASAPA.S.A.P. – Association of SAfe Piercing är den svenska motsvarigheten till A.P.P. och systerorganisation till densamma. För att bli medlem i A.S.A.P. ställs i stort sett samma krav som för medlemskap i A.P.P.

Även om medlemskap i A.P.P. och A.S.A.P. inte är ett krav så anser vi att det är ett viktigt steg vi kan ta för att hjälpa våra kunder att känna sig lugna och tillfreds över våra standards och arbetssätt.

I vår studio arbetar för närvarande en piercer som är medlem i en av dessa organisationer.